loading

legalandassociates.com

Legal AndAssociates

บริการบังคับคดี

บริการบังคับคดี ได้แก่ การติดตามทวงถาม เจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ โดยไม่ต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้ และการสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้หรือจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดี ให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล อาทิ การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ และการรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ ฯลฯ.

206/83 หมู่9 พัทยากลาง ซอยทาวน์อินทาวน์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  038-412094 , 086-3555169  [email protected]