loading

legalandassociates.com

Legal AndAssociates

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นสำนักงานกฎหมายและทนายความชั้น 1 ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษากฎหมาย จัดทำสัญญาและเอกสารกฎหมายเป็นตัวแทนในการดำเนินงานกฎหมาย ว่าต่าง แก้ต่างคดีและให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ.

Read more

บริการของเรา

บริการของสำนักกฎหมายอาจจำแนกออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่ บริการด้านกฎหมายธุรกิจ และบริการด้านอรรถคดี

  • คดีอาญา
  • คดีแพ่งสามัญ
  • คดีพิเศษ
  • บริการบังคับคดี

.

เราเชื่อว่า

ความยุติธรรม คือ เรื่องของบุคคลในสังคม ซึ่งบุคคลนั้นมีความชอบธรรม ซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ชอบธรรม กฎหมายจะไม่นำพาต่อพยายานหลักฐานซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิโดยมิชอบของบุคคล.

.

ความยุติธรรม คือ เจตจำนงอันแน่วแน่ตลอดกาล, ที่จะมอบให้แก่ทุกคนตามที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ .

Rattna Thanyotpanya, CEO,

206/83 หมู่9 พัทยากลาง ซอยทาวน์อินทาวน์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  038-412094 , 086-3555169  [email protected]